Sök
Meny
Bookmark and Share
Miljöledningssystem ISO 14001:2015
 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Miljöledningssystem ISO 14001:2015


12000 kr

Leveranssätt

E-postadress
 

Vårt miljöledningssystem som hjälper er att uppfylla kraven i ISO 14001:2015 och kan användas för att visa upp er miljösäkring. I detta dokument ingår även en komplett miljöutredning vilket måste genomföras för att man ska kunna uppfylla kraven i ISO 14001:2015. Utifrån miljöutredningen får man sedan fram sina miljöaspekter som sedan ska ligga till grund för de miljömål man sätter upp. Miljöpolicyn ska sedan i sin beskrivning återge den syn man har på de miljöaspekter och mål man arbetat fram.

Denna produkt innehåller följande dokument:

 • Ett komplett exempelledningssystem som följer ISO 14001:2015 standarden
 • Kom igång med din Miljöledningssystem
 • Blanketter, checklistor och mallar
 • Vägledning ISO 14001:2015

Längst ner på sidan hittar ni bilder på dokumenten

Beskrivning Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Ni får med ett övergripande dokument som heter "Kom igång med din Miljöledningssystem". Dokumentet hjälper er komma igång med miljöarbetet.

Känner ni att ni behöver mer information för att förstå vad ni skall beskriva, tar ni hjälp av dokumentet "Vägledning ISO 14001:2015".

Grunden i ens miljöarbete får man fram genom en miljöutredning. I dokumentet "Blanketter, checklistor och mallar" så finner ni en miljöutredning tillsammans med flera andra dokument som är nödvändiga för att få er miljöledningssystem komplett.

Man genomför en miljöutredning för att ta reda på företagets miljöpåverkan. Därifrån tar man ut de miljöaspekter som är väsentliga för företaget att arbeta vidare med för att minimera företagets miljöpåverkan.

Detta miljöledningssystem innehåller exempeltexter som man bör läsa igenom och korrigera för att bättre spegla det egna företaget. Huvuddelen av arbetet är redan gjort och de texter som är viktiga att korrigera är de som beskriver företagets miljömål, miljöpolicy, miljöaspekter, ledningens genomgång och "lagar och andra krav". Övriga avsnitt är i grunden generellt beskrivna så att dessa passar de flesta företag, dock bör namn på företaget samt vem som ansvarar för miljöledningssystem fyllas i.

Ert miljöledningssystem är efter att ovanstående översyn gjorts, färdig för att bli certifierad. Skulle man vara osäker på om man genomfört allt som behövs för att man ska kunna bli certifierad så kan ni be en extern part göra en revision hos er. Vi utför även dessa typer av revisioner.

Tillsammans med er Miljöledningssystem ISO 14001:2015 får ni även dessa dokument:

 • Miljöutredning
 • Avvikelserapport blankett
 • Miljörevisionsprotokoll
 • Miljörevisionsrapport
 • Revisionsprogram för ISO 14001:2015
 • Leverantörsbedömning för Miljö
 • Blankett - förslag på miljöförbättring
 • Blankett för utvärdering av utbildning
 • Checklista för introduktion av nyanställd
 • Checklista lagefterlevnad
 • Agenda för ledningens genomgång

Företagsanpassat miljöledningssystem efter era unika förutsättningar

Vill ni ha hjälp med att ta fram ett miljöledningssystem helt anpassad utefter er verksamhet som även uppfyller ISO 14001:2015 kraven så ta kontakt med oss så kan vi boka in ett förutsättningslöst möte eller lämna en offert.

Liknande produkter:
Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001 / ISO 14001

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem