Meny
Bookmark and Share

SOSFS 2011:9 Information om ledningssystem från Socialstyrelsen

Sortera produkter :

Sedan årsskiftet 2012 har nya regler införts för vårdgivare som bedriver verksamhet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS och utförare av personlig assistans. Den nya lagen SOSFS 2011:9 säger att vårdgivare skall se till att det finns ett kvalitetsledningssystem i verksamheten. Ledningssystemet ska tydliggöra de riktlinjer som finns för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Vi erbjuder en produkt som hjälper er att uppfylla Socialstyrelsens krav

Vi på KvalitetsDokument har tagit fram en grundläggande kvalitetsmanual där ett ledningssystem med alla nödvändiga rutiner finns beskrivet. Mallen är sedan tänkt att användas av de verksamheter som idag inte uppfyller Socialstyrelsens krav men som vill bedriva ett förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Mer information kring lagen finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida.  

Så här kan man summera de krav socialstyrelsen har:

  • Verksamheten ska kartläggas. Utomstående krav, lagar och mål som gäller för verksamheten skall tas fram. Dessa kommer vanligtvis från kommun, landsting eller Socialstyrelsen.
  • Man ska identifiera, beskriva och fastställa verksamhetens processer samt de aktiviteter som ingår i processerna.
  • Vårdgivare ska skapa en årlig patientberättelse
  • Nödvändiga rutiner skall tas fram och användas praktiskt i verksamheten. Anställda ska arbeta efter de fastställda processerna (aktiviteter och rutiner) man tagit fram. Exempelvis ställer lex Sarah krav på att verksamheten ska informera alla anställda om dess betydelse, man ska ta fram rutiner för hur man ska agera vid missförhållanden, rutiner för verksamhetsansvarig ska finnas och hur man ska agera vid kontakt med myndigheter.
  • Man ska kunna uppvisa att man bedriver ett systematiskt förbättringsarbete, om man årligen utför riskanalyser och regelbundna egenkontroller kan resultatet styrka att arbetet sker systematiskt. Man kan även genomföra interna revisioner som bevisning.
  • Klagomål och synpunkter som uppkommer i verksamheten ska tas emot och utredas.
  • De lagar man omfattas av ska kontrolleras man måste följa och vilka rutiner som måste finnas enligt Socialstyrelsens direktiv (t ex lex Sarah och lex Maria).

Enklare än vad det låter

Vi har vanan att ta fram Kvalitetsledningssystem för småföretag som aldrig tidigare har infört ett ledningssystem. I praktiken är det inte så svårt som man tror, då mycket av det som ska ingå i ledningssystemet redan finns framtaget men utan att man tänkt på helheten. Oftast är det ett kunskapsglapp vad ett ledningssystem är, som försvårare förståelsen och den osäkerhet som det innebär att sätta sig in i något nytt. Vi avser att ta fram de dokument, rutiner och informationsblad som ni behöver för att kunna uppfylla dessa krav. 

Kortfattat kan det arbete ni behöver genomföra, förklaras såhär:

Ni ska beskriva hur ni arbetar idag. Komplettera med ett par rutiner som Socialstyrelsen eller kommunen kräver att ni har, genomför ett par informationsmöten årligen och kontrollera att alla arbetar utefter de riktlinjer som ni har satt upp. 

Få hjälp med att uppfylla SOSFS 2011:9

Vi hjälper småföretag med att upprätta kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Ni kan läsa mer om vår tjänst på den här produktsidan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
Powered by Talex e-handelssystem