Meny
Bookmark and Share
Kvalitets- och miljöledningssystem
 Kvalitets- och miljöledningssystem  Kvalitets- och miljöledningssystem  Kvalitets- och miljöledningssystem  Kvalitets- och miljöledningssystem  

Kvalitets- och miljöledningssystem


15000 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

KvalitetsGruppen Hässleholm AB egna exempel på kvalitets- och miljöledningssystem

Vi erbjuder vårt exempel på integrerad miljö- och kvalitetsledningssystem som har arbetats fram ända sedan 1997. Syftet är att ni ska kunna kan skapa ert ledningssystem med avseende att uppfylla de vanligaste kraven på ett kvalitets- och miljöledningssystem. 

Detta exempel är generellt och ni behöver anpassa dokumentationen utifrån er verksamhet och särskilda krav på er verksamhet.

T ex om ni vill uppfylla kraven i ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 eller FR 2000 så kan behöva komplettera vårt exempel och med hjälp av de standarderna komplettera de delar som gäller för just er verksamhet. 

Dessa riktlinjer och krav går att utläsa i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Kravstandarden kan köpas in från SIS

FR 2000 krav kan ni hitta på deras hemsida FR2000.

TEAMS – möte

Vid köp av denna produkt ingår det ett 2 timmars Teams - möte där vi tillsammans går igenom hur man påbörjar arbetet med att anpassa ledningssystemet till er eget verksamheten utifrån exempeltexterna. Ni får tips och råd som gör att ni lättare kommer igång och som sparar er tid. 

Denna produkt innehåller följande dokument:

  • Ett exempel på kvalitets- och miljöledningssystem
  • Kom igång med ditt ledningssystem
  • Blanketter, checklistor och mallar
  • Vägledning Kvalitets- och miljöledningssystem

Beskrivning för Kvalitets- och miljöledningssystem:

Vill ni på ett enkelt sätt påvisa hur ni sköter er kvalitets- och miljöledningssystem så är detta ledningssystem ett snabbt sätt att komma igång med det arbetet.

Texterna är generellt beskrivna och kan tas rakt av i många fall. Vissa texter kan behövas redigeras för att på ett bättre sätt överensstämma med er företagsverksamhet, men detta sköter man enkelt i samband med att man läser igenom ledningssystemet.

I dokumentet kan man utläsa under de olika referenserna vilka texter som man måste anpassa. En riktlinje vid framtagandet av ett ledningssystem är att ta fram bra befattningsbeskrivningar som innehåller medarbetarens befogenhet och ansvar. Ser man bara till att ens medarbetarna är utbildade för sina uppgifter och innehar rätt kompetens så minskar man drastiskt behovet av instruktioner och detaljbeskrivningar. Det gör att denna kvalitets- och miljöledningssystem passar de flesta företag, då behovet av instruktioner och rutiner inte är så stort när man har kompetent personal anställd som är inarbetade i företagets verksamhet.

Kvalitets- och miljöledningssystem innehåller även:

Att bli kvalitets och miljömedveten

Att bli kvalitets- och miljömedvetenhet är en process som kan ta tid. Det räcker inte med en utbildning eller att man läser en bok. Det krävs praktisk erfarenhet, tålamod och att man utöver de nya införskaffade kunskaper i den dagliga verksamheten. Detta tar tid men genom små steg så kan man sakta men säkert höja sin kvalitetsnivå och få en mer kvalitetsmedveten verksamhet.

Små steg leder till en bestående förbättring

Många drar igång ett stort projekt när man påbörjar sitt kvalitets- och miljöarbete, vilket ofta resulterar i att man inte orkar ro iland med projektet eftersom man var orealistiskt ambitiös i sin utgångspunkt.

Extern revision

Vi på KvalitetsGruppen Hässleholm AB rekommenderar därför att man försöker genomföra små förbättringar och sedan väljer att certifiera sig. En certifiering innebär sedan att man varje år kommer att granskas av en extern revision vilket kan fungera som en motivationsfaktor att varje år bli bättre på något då en certifieringsrevisor kräver att man arbetar mot syftet att ständigt blir bättre. Dessutom får man en extern part som man kan föra en dialog med som har erfarenhet från hur andra verksamheter bedrivit sitt kvalitets- och miljöarbete.

För att underlätta hela processen så har vi tagit fram denna kvalitets- och miljöledningssystem så att man slipper lägga ner all tid på att dokumentera verksamheten och istället kan fokusera på förbättringsarbetet då man redan har en grund till sin kvalitets- och miljöledningssystem som man kan utgå ifrån.

Företagsanpassat ledningssystem efter era unika förutsättningar

Vill ni ha hjälp med att ta fram ett ledningssystem helt anpassad utefter er verksamhet kontakt oss så kan vi boka in ett förutsättningslöst TEAMS - möte eller lämna en kostnadsfri offert.

Tillhörande produkter:


Liknande produkter:
Kvalitetsledningssystem
Miljöledningssystem
Miljöutredning

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem