Sök
Meny
Bookmark and Share
Ledningens genomgång mall
 Ledningens genomgång mall  Ledningens genomgång mall  Ledningens genomgång mall    

Ledningens genomgång mall


750 kr

Ladda ner digitalt


E-postadress
 

Ledningens genomgång är den viktigaste länken mellan företagsledningen och verksamhetens kvalitets – och miljöledningssystem, och under genomgången (mötet) ska företagsledningen informeras om föregående periods kvalitets, miljö- eller arbetsmiljöarbete.

Vad görs på ledningens genomgång

Vid mötet ska företagsledningen utvärdera ledningssystemets kvalitets- och miljöprestanda för att bedöma huruvida systemet leder till förbättringar och kan anses vara tillräckligt effektivt. Dessutom ska företagsledningen, baserat på vad som framkommer under genomgången, fatta strategiska beslut gällande verksamhetens kvalitets- och miljöarbete, samt dra upp riktlinjer för nästkommande period.

Vad innehåller produkten

Dokumentet hjälper er att planera mötet, beskrivning hur mötet kan genomföras och vad ni ska diskutera och besluta samt att ni får en exempelmall så att ni kan protokollföra mötet.

  • Vägledning med förklarande text
  • Exempelmall på Protokoll ledningens genomgång
  • Exempel på dagordning 
Kvalitet, miljö eller arbetsmiljö
Vi har flera exempel som ni kan välja mellan beroende på vilka krav ni behöver uppfylla.
  • Kvalitet -               ISO 9001:2015
  • Miljö -                   ISO 14001:2015
  • Kvalitet och miljö - ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö -         ISO 45001:2018

Behöver ni hjälp med att granska ert protokoll och få tips på förbättringar - kontakta vår support.


 

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem