Sök
Meny
Bookmark and Share
Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015
 Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015  Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015  Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015  Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015  Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015

Kvalitets- och miljöledningssystem ISO 90012015 - ISO 14001:2015


15000 kr

Leveranssätt

E-postadress
 

Denna kvalitets- och miljöledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Vi har integrerat miljö i kvalitetsledningssystemets struktur enligt de riktlinjer som ISO ger. Dessa riktlinjer går att utläsa i ISO 9001:2015. Kravstandarden kan vid behov köpas in från SIS. Vi har dock tagit fram en egen tolkning över kraven i ISO 9001:2015 som medföljer denna ledningssystem, vi säljer även denna tolkning separat.

Denna produkt innehåller följande dokument:

  • Ett komplett exempelledningssystem som följer ISO 9001:2015 med ISO 14001:2015 integrerat
  • Kom igång med din ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ledningssystem
  • Blanketter, checklistor och mallar
  • Vägledning ISO 9001:2015
  • Vägledning ISO 14001:2015


Beskrivning för Kvalitets- och miljöledningssystem:

Vill ni på ett enkelt sätt påvisa hur ni sköter er kvalitetssäkring och miljösäkring så är denna manual ett snabbt sätt att komma igång med det arbetet. Texterna är generellt beskrivna och kan tas rakt av i många fall. Vissa texter kan behövas redigeras för att på ett bättre sätt överensstämma med ert företag, men detta sköter man enkelt i samband med att man läser igenom ledningssystemet.

I dokumentet kan man utläsa under de olika referenserna vilka texter som man måste anpassa. En riktlinje vid framtagandet av ett ledningssystem är att ta fram bra befattningsbeskrivningar som innehåller medarbetarens befogenhet och ansvar. Ser man bara till att ens medarbetarna är utbildade för sina uppgifter och innehar rätt kompetens så minskar man drastiskt behovet av instruktioner och detaljbeskrivningar. Det gör att denna kvalitets- och miljöledningssystem passar de flesta företag, då behovet av instruktioner och rutiner inte är så stort när man har kompetent personal anställd som är inarbetade i företagets verksamhet.

Kvalitets- och miljöledningssystem innehåller även:


Att bli kvalitetsmedveten

Att bli kvalitetsmedveten är en process som kan ta tid. Det räcker inte med en utbildning eller att man läser en bok. Det krävs praktisk erfarenhet, tålamod och att man utöver de nya införskaffade kunskaper i den dagliga verksamheten. Detta tar tid men genom små steg så kan man sakta men säkert höja sin kvalitetsnivå och få en mer kvalitetsmedveten verksamhet.

Små steg leder till en bestående förbättring

Många drar igång ett stort projekt när man påbörjar sitt kvalitetsarbete, vilket ofta resulterar i att man inte orkar ro iland med kvalitetsprojektet eftersom man var orealistiskt ambitiös i sin utgångspunkt.

Vi på KvalitetsGruppen rekommenderar därför att man försöker genomföra små förbättringar och sedan väljer att certifiera sig. En certifiering innebär sedan att man varje år kommer att granskas av en extern revision vilket kan fungera som en motivationsfaktor att varje år bli bättre på något då en certifieringsrevisor kräver att man arbetar mot syftet att ständigt blir bättre. Dessutom får man en extern part som man kan föra en dialog med som har erfarenhet från hur andra verksamheter bedrivit sitt kvalitetsarbete.

För att underlätta hela processen så har vi tagit fram denna kvalitets- och miljöledningssystem så att man slipper lägga ner all tid på att dokumentera verksamheten och istället kan fokusera på förbättringsarbetet då man redan har en grund till sin kvalitets- och miljöledningssystem som man kan utgå ifrån.

Företagsanpassat ledningssystem efter era unika förutsättningar

Vill ni ha hjälp med att ta fram ett ledningssystem helt anpassad utefter er verksamhet kontakt oss så kan vi boka in ett förutsättningslöst möte eller lämna en offert.

Tillhörande produkter:


Liknande produkter:
Kvalitetsledningssystem ISO 9001
Miljöledningssystem ISO 14001
Miljöutredning för ISO 14001

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem