Meny
Bookmark and Share
Kontrollplan mall
 Kontrollplan mall  Kontrollplan mall      

Kontrollplan mall


180 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter. Kontrollplanen skall lämnas in till byggnadsnämnden i er kommun i samband med en bygglovsansökan.

Beskrivning över kontrollplanen
En kontrollplan behövs i samband med byggnation. Kontrollplanen ska anpassas efter hur omfattande projektet är och ska även i många fall godkännas av byggnadsnämnden i den aktuella kommunen.

Kontrollplan mall innehåller följande:

  • Plats för projekt/objektinformation
  • Blankett kontrollplan mall (här anges vilka kontroller som är tänkta att utföras)
  • Beskrivning över hur kontrollplanen skall fyllas i
  • Förklaring över uttryck och rubriker
  • Kort information om vad kontrollplanen är till för
  • Länkar till mer information

När behövs en kontrollplan
Idag ställs det krav på att ta fram en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov samt åtgärder som är anmälningspliktiga.

Ingen av åtgärderna som faller under detta kan undantas från kravet på kontrollplan men vid enklare åtgärder/byggen kan man använda sig av en förenklad kontrollplan. Kontrollplanen anpassas alltså efter de åtgärder som ska genomföras.

 Vad är syftet med en kontrollplan
Kontrollplanen är till för att säkerställa att byggnaden/åtgärderna uppfyller samhällets krav. Man behöver inte gå in på detaljutföranden som byggherren har önskemål om utan fokus är på samhällets krav så att tekniska egenskaper uppfylls. Genom kontrollplanen får man en bra översikt över de kontroller som genomförts och resultatet av dessa. 

Lagkrav på kontrollplan / kontrollprogram
Numera är det lag på att en kontrollplan / kontrollprogram skall upprättas för varje projekt.

Information om kontrollansvarig /sakkunnig kontrollant
Ni får mer information om kontrollansvarig, sakkunnig kontrollant och hur ni kan hitta personer med dessa roller till ert bygge. Vi har även lagt in annan behjälplig information som ni kan tänkas behöva i samband med en bygglovsansökan och upprättandet av en kontrollplan.

Komplettera med:
Enkel kvalitetsplan
Kvalitetsplan mall
Egenkontroll bygg mall

Läs mer om
Kontrollansvarig
Kontrollplan

 

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem