Meny
Bookmark and Share
Patientsäkerhetsberättelse mall
 Patientsäkerhetsberättelse mall  Patientsäkerhetsberättelse mall      

Patientsäkerhetsberättelse mall

[ Socialstyrelsen / IVO ledningssystem SOSFS: 2011:9]

700 kr

Leveranssätt


E-postadress
 
Utgå ifrån vår mall när du skriver din patientsäkerhetsberättelse. Det är enklare att färdigställa er årliga rapport utifrån en mall med några exempel än att börja med en tom sida.

Numera är det lag på att alla vårdgivare skall dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete. Resultatet av detta skall sedan presenteras i en årlig patientsäkerhetsberättelse.

SOSFS 2011:9

Även företag som bedriver ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 skall kunna visa upp sin årliga rapport om man bedriver vårdverksamhet.

1 mars varje år skall rapporten finnas tillgänglig

Varje år skall en rapport över föregående års patientsäkerhetsarbete kunna visas upp efter den 1 mars

Alla vårdgivare har som skyldighet att lämna ut denna berättelse om en intressent frågar efter ert patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelse mall

Vi erbjuder en patientsäkerhetsberättelse mall som ni kan använda er av för att skapa er årliga rapport. Produkten innehåller en vägledande text som beskriver för varje rubrik vad ni bör ta upp och varifrån ni kan få fram informationen som ni bör ta med i er berättelse.

Mallen innehåller exempel på meningar som visar på hur ni bör formulera er. Vi har ett färdigt upplägg i som ni kan ta efter när ni presenterar ert resultat.

Få stöd i ert arbete genom vår support

Ni har kostnadsfri support på användandet av produkten. Ibland läser vi även igenom kunders dokument och kommer med tips på förbättringar. Har ni köpt produkten och vill ni ha support på er patientsäkerhetsberättelse så kontaktar ni vår support på 0451-837 15 eller support@kvalitetsgruppen.com.

 

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem