Sök
Meny
Bookmark and Share
Kvalitetsberättelse mall
 Kvalitetsberättelse mall  Kvalitetsberättelse mall      

Kvalitetsberättelse mall

[ SOSFS 2011:9]

700 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Få hjälp med att skriva din kvalitetsberättelse. Varje år skall verksamheter inom vård, LSS och socialtjänst upprätta en kvalitetsberättelse. Vi erbjuder en produkt för detta, mall kvalitetsberättelse.

Vad innebär kravet på att upprätta en kvalitetsberättelse

Man måste upprätta en kvalitetsberättelse även om man har ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsberättelsen är en del av kvalitetsledningssystemet där man skall presentera resultatet av ens kvalitetsarbete.

I dokumentationen skall det framgå hur arbetet med att säkra och systematiskt förbättra verksamheten pågått under årets lopp. Åtgärder som vidtagits under året skall anges och vilka resultat som man har uppnått.

Kvalitetsberättelsen skall vara detaljerad så att man kan göra en bedömning av hur bra arbetet har bedrivits och så att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Vi erbjuder en mall som ni kan använda er av för att skapa er årliga rapport. Produkten innehåller en vägledande text som beskriver för varje rubrik vad ni bör ta upp och varifrån ni kan få fram informationen som ni bör ta med i er berättelse.
Vi har ett färdigt upplägg som ni kan ta efter när ni presenterar ert resultat.

Få stöd i ert arbete genom vår support

Ni har kostnadsfri support på användandet av produkten. Ibland läser vi även igenom kunders dokument och kommer med tips på förbättringar.

Har ni köpt produkten och vill ha support på er kvalitetsberättelse så kan ni kontakta vår support på 0451-837 15 eller support@kvalitetsgruppen.com.


Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem