Sök
Meny
Bookmark and Share
Medarbetarenkät + Vägledning
 Medarbetarenkät + Vägledning  Medarbetarenkät + Vägledning  Medarbetarenkät + Vägledning  Medarbetarenkät + Vägledning  Medarbetarenkät + Vägledning

Medarbetarenkät + Vägledning


500 kr

Leveranssätt

E-postadress
 

Medarbetarenkät för ett mindre företag, med exempel på frågor och sammanställning. Vägledning och instruktion hur dokumenten används ingår i vårt paket.

Genom en medarbetarenkät tar man reda på hur nöjda ens medarbetare är över sin arbetssituation. Det är viktigt att man inte har missnöjda medarbetare och försöker få dessa nöjda över sin arbetssituation.

Missnöjda medarbetare tenderar att prestera sämre och vara mindre effektiva än nöjda medarbetare. Därför kan vår enkät användas för att hitta områden som man kan förbättra.

Följande delar ingår i vår produkt:

  • Vägledning och instruktion för medarbetarenkät (Word)
  • Medarbetarenkät - exempel (Word)
  • Sammanställning medarbetarenkät - exempel (Excel)

Vägledning medarbetarenkät

Det ingår en vägledning som beskriver vad syftet är och ger ett exempel på tillvägagångssätt för att arbeta med medarbetarenkät, exempelvis hur dessa utformas och hur man bör lämna ut och samla in dessa från ens medarbetare.

En lista på exempelfrågor ingår även i vägledningen.

Medarbetarenkät frågor

Det ingår en Medarbetarenkät mall. Mallen innehåller exempelfrågor som är generella och bör passa de flesta verksamheter. Ni kan alltid anpassa dessa frågor till er verksamhet och ert språkbruk.

Mallen innehåller information till medarbetaren, exempelvis varför det är viktigt att de fyller i enkäten, att enkätens svar hanteras anonymt och förslag på hur medarbetaren kan lämna in enkäten.

Sammanställning medarbetarenkät

När svaren inkommit kan ni använda er av Excel dokumentet för att sammanställa dessa och på så vis analysera svaren. I fliken "Inkomna svar" fyller man i enkätens svar och dessa sammanställs automatiskt. I fliken "Sammanställning" får ni en lista där varje frågeområdes genomsnittsprocent visas. De områden som ni bör förbättra är färgade i rött eller gult. I Fliken "Info" redogörs hur ni bör tänka när ni analyserar era inkomna svar och er sammanställning.

Fri support på användande av produkten ingår via mejl och telefon, se supportvillkor.

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem