Sök
Meny
Bookmark and Share
Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan
 Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan  

Tre-i-ett - Kvalitetsplan, Miljöplan, Arbetsmiljöplan


1200 kr

Ladda ner digitalt
Leveranssätt

E-postadress
 

KMA planer för större projekt

Detta är ett dokument som innehåller tre separata planer för större projekt, Kvalitetsplan mall, Miljöplan mall och Arbetsmiljöplan mall. Planerna är alltså inte integrerade i varandra för att minska textmängden utan vi har slagit ihop tre dokument till ett enda. Planerna är för större projekt och passar till stora företag.

Produktbeskrivning:
För en mer detaljerad beskrivning av dessa enkla planer får ni gå in under respektive produkt.

Utdrag ur innehållsförteckningen för Kvalitetsplan mall:

Kvalitetsplanen följer de vanligaste förekommande arbetssätten inom bygg. Har ni inte redan beskrivet hur ni arbetar så sparar detta exempel på kvalitetsplan mycket av er tid.

 • Distributionsförteckning, rutin för revidering av distributionsförteckning
 • Orientering om kvalitetsplan, projektinformation, produktionstidplan, tidsplan, APD-plan
 • Projektorganisation - förklaring samt listor där ni kan skriva in kontaktuppgifter för alla som involveras i projektet
 • Projektgenomgång - beskrivning hur er projektgenomgång bör utföras
 • Projektering - textbeskrivning ingår
 • Dokumentstyrning - en enklare rutin ingår
 • Produktionsförberedelser - textbeskrivning ingår
 • Montagestyrning, text kring hur styrning av arbetet sker 8egenkontroll, arbetsberedning, kvalitetsmöte etc)
 • Avslutningsskede, text kring besiktningsplan och kontrollplan
 • Kvalitetsdokument
 • Egenkontroll - ankommande gods / arbetsplats
 • Egenkontroll - erfarenhetsåterföring kvalitet
 • Mall - Egenkontroll
 • ÄTA-blankett - Ändrings och tilläggsarbete
 • Kontrollplan / kontrollprogram (en enklare variant finns med i denna mall)
 • Avvikelserapport

Vi erbjuder även en enkel kvalitetsplan.

Denna produkt finns på flera språk.

Utdrag ur innehållsförteckning för Miljöplan mall:

Denna miljöplan avser att på ett övergripande plan, beskriva hur ert miljöarbete inom projektet fungerar och hur ansvaret inom organisationen är fördelat.

Vårt exempel på miljöplan beskriver även konkret hur hantering av material och avfall sker. Det är rätt hårt styrt vilken miljödokumentation som skall överlämnas till olika intressenter när ett projekt är avslutat, vilket dock inte alltid görs pga slarv eller okunskap. Så har vi listat vilken miljödokumentation som bör överlämnas när projektet är färdigt och till vilka intressenter som informationen ska överlämnas till. 

Passar till:
Miljöplanen passar för mindre företag inom entreprenad och bygg samt privatpersoner.

Innehåll:

 • Generell beskrivning över miljöarbetet som följer och hänvisar till ISO 14001:2015
 • Enkel miljöpolicy
 • Miljöaspekter på byggarbetsplats
 • Lagar och andra krav
 • Miljömål
 • Nödlägesberedskap
 • Kontroll och korrigerande åtgärder
 • Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Miljöredovisande dokument
 • Ledningens genomgång
 • Miljöanalys - arbetsmetodik, materialhantering, källsortering, byggavfall
 • Förarinstruktioner för handhavande av oljor
 • Information kring projektörer/entreprenörer
 • Erfarenhetsåterföring miljöarbete
 • Den totala dokumentationen är på 24 sidor med innehållsförteckning och förstasida

En enklare miljöplan erbjuder vi för de företag där det bara finns behov av en liten miljöplan.

Utdrag ur innehållsförteckning för Arbetsmiljöplan mall:

Vi erbjuder en utförlig arbetsmiljöplan mall (AMP) till företag inom bygg och entreprenad. Vårt exempel arbetsmiljöplan innehåller även en lista på de vanligaste lagarna som ni bör ta hänsyn till vid ert dagliga arbete.

Arbetsmiljöplanen som vi erbjuder är anpassad efter projekt inom bygg och entreprenad. Man kan dock använda planen även i andra sammanhang.

I första delen av arbetsmiljöplanen skall man beskriva projektet och den verksamhet som planen berör. Därefter korrigerar man specifika beskrivningar och arbetsuppgifter som t ex riskanalys och riskbedömning.

I slutet av dokumentet finns hänvisningar till lagar, handlingsplaner, blanketter och checklistor som bör användas i arbetsmiljöarbetet.

 • Arbetsmiljöpolicy (exempel)
 • Blankett - Projektinformation
 • Vårt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsrond
 • Underentreprenörer
 • Nödlägesberedskap
 • Blankett - Avvikelserapport
 • Blankett - Erfarenhetsåterföring
 • Blankett - Skydds- och miljörond
 • Blankett - Sammanställning av skydds- och miljörond
 • Blankett - Riskbedömning och handlingsplan
 • Blankett - Kvitteringslista (medarbetare + underentreprenör)

Vi erbjuder en utförlig arbetsmiljöplan mall (AMP) till företag inom bygg och entreprenad. Vårt exempel arbetsmiljöplan innehåller även en lista på de vanligaste lagarna som ni bör ta hänsyn till vid ert dagliga arbete.

Är ni ute efter en lite 
enklare arbetsmiljöplan mall så säljer vi även en sådan.

Support

Vill ni ha hjälp med att förstå hur ni ska använda dessa enkla planer kan ni kontakta vår kostnadsfria support.

Powered by Talex e-handelssystem