Sök
Meny
Bookmark and Share

Byggpärm mall

[ Byggmallar]

3000 kr

Leveranssätt

E-postadress
 

Varje bygge behöver en byggpärm där man kan förvara sina handlingar, byggplaner och dokument. Vår kompletta byggpärm innehåller mallar och exempel som ger er en bra grund som ni kan utgå ifrån när ni skapar en byggpärm för ert objekt.

Vår byggpärm har samma funktion som en projektpärm eller kvalitetspärm.

Har man en bra grund till sin byggpärm så minimerar man risken att missa viktig dokumentation som krävs vid ett bygge. Dessutom kan man använda sig av mallen för alla kommande byggen istället för att på nytt skapa en pärm från grunden.

Detta ingår även

På köpet får ni även Byggpärm UE mall utan extra kostnad.Byggpärm mall:

Byggpärmen är uppbyggd kring 31 flikar och skall när den är färdigställd i princip innehålla allt det som krävs vid ett bygge. Vår byggpärm innehåller 
en komplett kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, kontrollplan och även exempel på egenkontroll, skyddsrond, ÄTA blankett, uppföljning, arbetsmiljölagar, riskbedömning etc.

Syftet
Byggpärmen är till för att underlätta er hantering av bygghandlingar och dokumentation kopplat till ett bygge.

Så byggpärmen är därför även förberedd på att ni ska sätta in era byggritningar, datasäkerhetsblad, protokoll från byggmöten och annat material som tillhör bygghandlingarna. 

Därmed fyller vår byggpärm samma funktion som en kvalitetspärm eller en projektpärm där man vill säkerställa att kvalitén upprätthålls.

Vad ni behöver tänka på
Det du har kvar att göra är att du kompletterar byggpärmen med vad projekt går ut på, projektnamn, platschef, arbetsledare och sedan lägger in de projektspecifika uppgifterna som ni får från beställare, arkitekter, projektörer och övriga inblandade parter i bygget. 

Ni får även en instruktion medskickad för hur byggpärmen är tänkt att användas i er verksamhet.

Företagsanpassning
Vi erbjuder oss även att göra en företagsanpassning av byggpärmen och begär då in uppgifter från er om er verksamhet och ert arbetssätt. Vi lägger sedan in dessa uppgifter och material i byggpärmen samt gör de anpassningar som vi kan utifrån den information vi fått in från er. 

Är ni intresserade av att vi gör en anpassning av mallen för byggpärmen så välj det alternativet i Leveranssätt.

Villkor: Företagsanpassningen gäller för företag med färre än 30 anställda. Anpassningen sker utifrån de uppgifter/material vi får in från er verksamhet.

Innehållsförteckning för Byggpärmen:

 • Arbetsorder
 • Kvalitetsplan
 • Miljöplan
 • Arbetsmiljöplan
 • Kvitteringslistor - anställda
 • Kvitteringslistor - UE
 • Nödlägesberedskap
 • Krisberedskap
 • Säkerhetsdatablad (ingår ej, detta är specifikt beroende på material/kemikalier som används på i bygget)
 • Rivningsplan (ingår ej, unikt för varje objekt)
 • Tidplan (ingår ej, unikt för varje objekt)
 • Skyddsrond
 • Telefonlista/närmaste anhörig
 • Protokoll - byggmöte (ingår ej, fås från byggherre, annan part eller skapas efterhand av er själva)
 • Gällande handlingar på byggarbetsplatsen (ingår ej, bör vara objektspecifika)
 • Bygghandlingar (ingår ej, fås från byggets beställare etc)
 • Kontrollplan
 • Egenkontroller (en mall finns)
 • Egenkontroll - Ankommande gods
 • Egenkontroll - Underentreprenörer (mall)
 • ÄTA - Ändring - Tillägg - Avgående blankett
 • Ekonomi (ingår ej, era egna interna handlingar om objektet)
 • Underlag relationsritningar (ingår ej, från arkitekt eller annan part)
 • Förbesiktning (ingår ej, beställare eller från besiktningsman)
 • Slutbesiktningsprotokoll (ingår ej, beställare eller från besiktningsman)
 • Uppföljning - Kvalitet
 • Uppföljning - Miljö
 • Uppföljning - Arbetsmiljö
 • Avvikelserapport
 • Riskbedömning + Lagar

Vad som inte ingår
De dokument som inte skickas med, men som uppges i innehållsförteckningen är sådant material och information som är specifika för de objekt som bygget omfattar. Den här informationen erhålles vanligtvis från beställare, kommun och andra inblandade parter. När ni har ett särskilt bygge, så skall alltså den tillhörande dokumentationen in under respektive flik i byggpärmen.

Vill ni ha hjälp med att förstå hur ni ska använda denna byggpärm kan ni kontakta vår kostnadsfria support.

Produktkategori:
Byggmallar, Byggpärm,

Antal sidor:
ca 80


Produkten uppdaterades senast den 31 oktober 2018.Liknande produkter:
Enkel kvalitetsplan
Enkel miljöplan
Enkel arbetsmiljöplan

Produkter som ingår i denna produkt:
Kvalitetsplan
Miljöplan
Arbetsmiljöplan
Blankett avvikelserapport
Kontrollplan

Läs mer om 
Bygg
Kvalitetsplan
Arbetsmiljöplan
Kontrollansvarig
Kontrollplan

Byggpärmen består av Word-filer som är digitalt paketerade i formatet
.zip. Ni behöver ha Winrar, Winzip, 7-Zip (7-Zip är gratis) eller liknande program innan ni kan se och redigera Word-filerna.

Byggpärmen kan även levereras per post.

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem