Sök
Meny
Bookmark and Share
Blankett avvikelserapport mall
 Blankett avvikelserapport mall  Blankett avvikelserapport mall  Blankett avvikelserapport mall    

Blankett avvikelserapport mall

[ Avvikelse]

200 kr

Leveranssätt

E-postadress
 
Denna avvikelseblankett /avvikelserapport innehåller de generella krav som ställs på en blankett som ska redovisa uppkomna avvikelser i verksamheten. Avvikelserapporten är anpassad för att följa kraven i ISO 9001:2015 och ni kan använda den här blanketten i ert kvalitetsarbete.

I produkten ingår riktlinjer och tips på hur man bedriver en effektiv avvikelsehantering. Ni får reda på hur man använder en avvikelserapport, tips, uppföljning samt sammanställning av avvikelser. Se bild nedan.

Blankett avvikelserapport mall:

Som ni ser på rubrikerna så har vi slagit ihop inlämnandet av avvikelsen samt utredningen av avvikelsen på en enda blankett. För mindre avvikelser där man inte behöver lägga så mycket tid på utredningen så passar denna blankett perfekt. Den är enkel att använda och förstå sig på vilket är viktigt för att man ska kunna uppmuntra sina anställda att lämna in avvikelser.


Antal sidor:
4 sidor + försättsblad

Avvikelseblanketten uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Involvera alla medarbetare i ert förbättringsarbete

Denna blankett kan lämnas ut till medarbetare eller göras tillgänglig för alla på företagets nätverk så att folk på ett enkelt sätt kan dokumentera de avvikelser som sker inom verksamheten. 

På blanketten finner ni fält för:
  • Beskrivning av avvikelsen
  • Korrigerande åtgärd
  • Grundorsak till avvikelsens uppkomst
  • Förebyggande åtgärd
  • Avvikelsekostnad
  • Uppföljning
Ni erhåller fri support för hur denna avvikelserapport mall kan användas i er verksamhet och hur ni kan arbeta med avvikelsehantering för att uppfylla detta krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Läs mer om
ISO 9001


Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem