Meny
Bookmark and Share
Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst
 Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst

Revisionsprogram för integrerat miljö- och kvalitetsledningssyst

[ Kvalitetssäkring, Miljösäkring]

1200 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

 • Vi har tagit fram ett komplett revisionsprogram för i ett integrerat ledningssystem (ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015) som innehåller alla dokument ni behöver när ni ska redovisa och styra upp en internrevision för ert ledningssystem. Vid en internrevision ska man redovisa vilka avsnitt man har granskat och därefter skriva ett protokoll där man kommenterar resultatet. Vid avvikelser mot standarden eller felaktigt agerande inom den egna verksamheten ska resultera i att man skriver en avvikelserapport.

Produktkategori:
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 Förbättringsarbete,

Antal sidor:
13 sidor

 • Dokumentera er internrevision på ett korrekt sätt:
  I detta paket för internrevision av ett ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 ledningssystemsystem får ni ett dokument på tretton sidor som täcker ert dokumentbehov vid en internrevision av ert ledningssystem.
 • Revisionsprotokoll för ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015
 • Ni får ett exempel på hur ett revisionsprotokoll kan utformas och som ni även kan använda er av när ni själva protokollför resultatet utifrån er internrevision. Mallen kan användas för att förstå vad ni kan nämna i ert eget revisionsprotokoll och vad som är viktigt att ta upp.
 • Revisionsprogram ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015
 • Ni får med ett revisionsprogram som följer ISO standardernas struktur så att man inte missar att granska något av kraven. Revisionsprogrammet använder man när man skall checka av vilka krav som uppfylls, vilka krav som det varit avvikelser på och man kan även använda programmet för att planera upp vilka delar i miljöledningssystemet som internrevisionen skall omfatta.
 • Revisionsrapport för ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015
  Det ingår en mall för en revisionsrapport. Mallen använder man när det har upptäckts en avvikelse och på revisionsrapporten dokumenterar man den avvikelse som man hittat som inte uppfyller kraven i ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015.

 • Detta ingår ej i mallen
  Exempel på revisionsfrågor ingår inte i detta dokument.

  Innehållet i vårt revisionspaket: 
  • Revisionsprotokoll (med förslag på text)
  • Revisionsprogram (upplagt efter ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 strukturen)
  • Revisionsrapport (mall för att dokumentera avvikelser)
  • Ni erhåller fri support för att kunna tolka hur detta revisionsmaterial kan användas vid era interna revisioner. 
Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem