Meny
Bookmark and Share
Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem
 Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem  Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem  Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem  Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem  Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem

Quality Works - Integrerad kvalitets- och miljöledningssystem

[ Programvara]

31900 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Beställ ditt exemplar av Quality Works Integrerad ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 genom oss på KvalitetsDokument.se.

En kvalitets- och miljöledningssystem ingår.

När man integrerar en kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 så finns det ett par naturliga dokument som hör ihop. De direktiv som finns från ISO angående en integration har vi följt och den här versionen passar bra för dig som vill följa standardens upplägg med numreringen av kapitel och dokument.

Quality Works Integrerad beskrivning:

Quality Works innehåller samma funktioner som övriga Quality Works. Strukturen i denna version innehåller av en integrerad version av ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Integreringen följer i stor utsträckning den korsreferenslista som tagits fram i ISO 9001:2015 standarden och kommer därför kännas naturlig för de flesta företag.

Integreringen har inneburit att antalet dokument/avsnitt kunnat minskas då avsnitt i ISO 14001:2015 som redan täcks i ISO 9001:2015 ej behövs i strukturen. Dessa krav beskriver man istället i samma dokument.

Vill ni lägga upp en egen struktur än den som ingår så är det möjligt. Ni kan lägga till och ta bort dokument beroende på hur ni vill att er ledningssystem skall se ut.

Quality Works översikt

Läs om de kvalitets- och miljöfunktioner som finns i Quality Works (öppnas i ny flik) kan du läsa om alla de funktioner som ingår i denna version av Quality Works.

Vid beställning av Quality Works Integrerad

Efter inkommen beställning skickar vi Quality Works per post eller genom en nedladdningslänk. Detta sker efter att vi har skapat en licensfil med ert företagsnamn. Vi tar även kontakt med er och lägger därefter in era uppgifter i vårt supportsystem.


För mer information, vänligen uppsök produktens hemsida.
Powered by Talex e-handelssystem