Meny
Bookmark and Share
Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001
 Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001  Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001  Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001  Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001  

Manual - Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001

[ Arbetsmiljö]

12000 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Manual Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001  9.000


Är ni i behov av en arbetsmiljömanual? Denna manual kan ni använda i er verksamhet för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket och andra instanser.

Arbetsmiljömanualen är tänkt att ligga till grund för det arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket kräver att en företagare skall bedriva om man är fler än 10 anställda.

Som företagare ansvarar man för att arbetsmiljön i verksamheten är kontrollerad och uppfyller de krav som ställs genom lagar och förordningar. Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten.
 

Produktbeskrivning:

Vår AFS 2001 arbetsmiljömanual är en bra utgångspunkt som ni kan anpassa utefter er verksamhet. Manualen är komplett för de flesta verksamheter och innehåller även bilagor som ni kan nyttja i ert arbetsmiljöarbete. Har ni frågor under arbetets gång kan ni alltid kontakta oss på KvalitetsDokument/KvalitetsGruppen för att få svar på frågor och vi bistår även med tips och råd.

Grunden i arbetsmiljöarbetet
En riskbedömning ligger till grund för varje företags arbetsmiljöarbete. Genom en riskbedömning kommer ni att kunna hitta vad ni har för material som ni kan använda er av vid ert införande av arbetsmiljöarbete. Man får samtidigt även en bild över verksamhetens uppbyggnad och vad som saknas för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket. Mallen riskbedömning för arbetsmiljö är upplagd efter AFS 2001:1 och är enkel att följa. 

Vad ingår i arbetsmiljömanualen:

•    En manual med förslag på texter
•    Riskbedömnings mall
•    Blankett för skyddsrond
•    Avvikelse blankett
•    Aktivitetsplan
•    Mall på handlingsplan
•    Vägledning arbetsmiljömanual enligt AFS 2001
•    Introduktionschecklista - för nyanställda
•    Förslag på Arbetsmiljöpolicy
•    Alkohol och drogpolicy
•    Personalpolicy
•    Krisberedskap
•    Lagefterlevnadskontroll

Ni erhåller fri support för att kunna tolka hur denna arbetsmiljömanual kan användas för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket på AFS 2001.

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem