Sök
Meny
Bookmark and Share

Internrevision


8500 kr

Leveranssätt

E-postadress
 

KvalitetsGruppen utför en internrevision åt er för 8000 exkl. moms. I ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 är det krav på att man genomför en internrevision årligen. För att uppfylla det kravet kan man köpa in tjänsten från en konsult som då genomför er intern revision.

Den här metoden har blivit allt vanligare genom åren och är ett bra sätt att få en utomstående part att granska verksamheten med mer kritiska ögon än om man själv gör det.

Vid dessa interna revisioner går man igenom verksamheten för att se så att man uppfyller kraven i ISO. Man går samtidigt igenom dokumentationen av ledningssystemet och kan på så sätt förberedda sig inför en certifiering av sitt ledningssystem.

Kvalitetsgruppen erbjuder följande:

  • Internrevision ISO 9001:2015        (kvalitetsrevision)
  • Internrevision ISO 14001:2015      (miljörevision)
  • Internrevision ISO 45001:2018      (arbetsmiljörevision)

Man kan även kombinera detta och har ni ett ledningssystem för både kvalitet och miljö så räcker det att man genomför en intern revision där man kontrollerar båda dessa delar av systemet.

Villkor och förutsättningar:

  • Denna tjänst erbjuds till småföretag upptill 50 anställda
  • Internrevisionen genomförs under en dag på plats hos kund
  • Datum för internrevisionen genomförs efter överenskommelse (vid kortare tid än 2 veckor, kontakta oss innan beställning (support@kvalitetsgruppen.com eller 0451-83715)

Efter genomförd internrevision får ni revisionsrapporten skickat till er per e-post.

Ni kan sedan hålla kontakt med revisorn via e-post och telefon för att diskutera hur ni åtgärdar eventuella avvikelser/förbättringsförslag.

För mer information, vänligen uppsök produktens hemsida.
Powered by Talex e-handelssystem