Sök
Meny
Bookmark and Share
Checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 - 14001:2015
 Checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 - 14001:2015  Checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 - 14001:2015  Checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 - 14001:2015    

Checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 - 14001:2015

[ Certifiering]

750 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Förberedd er inför er ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifiering med hjälp av vår vägledande checklista. Som erfarna på området kring certifiering vet vi hur lätt det är att missa viktiga bitar i ens verksamhet i samband med en certifiering. För att undvika vanliga misstag som leder till avvikelser och anmärkningar från certifieringsrevisorn har vi tagit fram denna enkla och följsamma checklista som skall användas när man förbereder sig inför en certifiering.

Checklistans syfte:

Att kvalitetscertifiera och miljöcertifiera sin verksamhet kan ibland vara lite för omfattande och som stöd har vi tagit fram denna checklista.

Med hjälp av checklistan går man igenom och ser ifall man har alla bitar på plats så att man slipper känna oro över besöket. Trots allt så skall verksamheten och beskrivningarna över denna granskas av en utomstående part för att se ifall man uppfyller de skallkrav som finns i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Det kan vara nog så betungande att beskriva dessa krav och hålla koll på rutiner, beskrivningar, blanketter och checklistor vilket gör att man ibland glömmer att förberedda andra delar av verksamheten.

Vad vår checklista inför certifiering av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 hjälper er med

Vår checklista hjälper er att förberedda er så att allting är på plats inför certifieringen. Vad skall vara iordningsställa och vad är viktigt att tänka på är några frågor som ni får hjälp med i samband med att ni checkar av den lista på vad som skall vara gjort inför besöket från tredjepartsrevisorn.

Osäkerhet kring uppfyllande av krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Till företaget som är osäkra på ifall man har tillräckliga beskrivningar och uppfyller alla krav i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 så rekommenderar vi att man anlitar en utomstående expert för att hjälpa till att granska verksamheten och manualens beskrivningar. Detta kan man göra som en första intern revision och samtidigt få tips på förenklingar eller förbättringar av ens ledningssystem.


 

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem